R O F U I. Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic Lechința

Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic Lechința este elaborat în conformitate cu prevederile :

  •  Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
  • Statutului personalului didactic,
  • Statutul Elevului ,OMEN 4742/2016
  • Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu nr. 5447/ 31.08.2020
  • OMEC 5545/2020 pentru aprobarea Metodologiei –cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
  •   Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2