Istoric

Liceul Tehnologic Lechinţa este situat în localitatea Lechinţa, centru de comună. Lechinţa este situată la sud-vest de oraşul Bistriţa, la 24 Km. depărtare.

Conform împărţirii administrativ-teritoriale din anul 1968, comuna Lechinţa cuprinde o înşiruire de şapte sate pe o distanţă de aproximativ 20 km, pe direcţia nord-sud. În partea centrală se află Lechinţa şi Vermeş, la nord Sâniacob, Ţigău şi Chiraleş, iar la sud Sângeorzu Nou şi Bungard

Faţă de căile de comunicaţie are o poziţie favorabilă, teritoriul comunei fiind străbătut de la nord la sud de calea ferată cu ecartament normal Bistriţa – Luduş, iar cele două drumuri judeţene asfaltate (Beclean – Lechinţa şi Bistriţa – Lechinţa – Budeşti) asigură legătura cu D.N. 17 (Dej – Vatra Dornei) şi D.N. 15 (Bistriţa – Tîrgu Mureş). Lechinţa e legată şi de municipiul Tîrgu Mureş printr-o cale ferată cu ecartament îngust.

Satele Bungard, Sâniacob, Ţigău sunt situate în afara principalelor artere de circulaţie, la distanţe între 1,5 şi 4 km faţă de drumurile judeţene şi de 2 până la 4 km faţă de staţiile de cale ferată.

Poziţia favorabilă faţă de principalele căi de comunicaţie, cadrul natural favorabil au oferit încă din cele mai vechi timpuri, condiţii deosebit de prielnice pentru viaţa şi activitatea oamenilor de pe aceste meleaguri, în ultima vreme accentuându-se rolul de centru polarizator al comunei în special pentru unele aşezări „bistriţene” din Câmpia Transilvaniei din cadrul comunelor: Matei, Sânmihaiu de Câmpie, Budeşti, Miceştii de Câmpie, Galaţii Bistriţei.

Situarea comunei Lechinţa la cca 25 km faţă de municipiul reşedinţă de judeţ face din Bistriţa principalul centru de polarizare a populaţiei aşezărilor din componenţa comunei. Lechinţenii se aprovizionează cu bunuri de larg consum, produse industriale, materiale de construcţii, unele produse alimentare şi contribuie la asigurarea cu materii prime agricole şi forţă de muncă a întreprinderilor din Municipiul Bistriţa.

Comuna Lechinţa se învecinează la nord cu comunele Şieu-Odorhei şi Şieu-Măgheruş; la est cu comuna Galaţii Bistriţei, la sud cu comuna Sânmihaiu de Câmpie, iar la vest cu comunele Matei şi Nuşeni, între aceste limite extinzându-se pe o suprafaţă de 13,326 hectare.

Şcoala deserveşte o zonă cu o suprafaţă de aproximativ 35 km pătrati. Ea oferă instruire în domeniile agricol şi mecanic. Având în vedere că este singura şcoală care asigură specializări în domeniul mecanic şi agricol pentru calificare nivel 3, ea recrutează elevi din toată zona de câmpie a judeţului.