Elevi de la Liceul Tehnologic Lechința vor învăța, vara aceasta, în Portugalia, să cultive flori și viță-de-vie

Un număr de 28 de elevi din clasele a X-a și a XI-a de la Liceul Tehnologic Lechința vor face vara aceasta practică comasată timp de trei săptămâni în Montijo-Lisabona, Portugalia, oportunitatea fiind creată printr-un proiect fiinanțat în cadrul Programului Erasmus+.
Este vorba despre proiectul ”HortiVitiVin, astăzi și mâine (HortiVitiWine, Today and Tomorrow)” depus de școală la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale București în cadrul Apelului Național 2020, proiect care a obținut scorul de 83.50 puncte și un grant de 90,996 euro.
Proiectul este în curs de implementare și se încadrează în strategiile privind îmbunătățirea calității și implementarea dimensiunii europene în domeniul educației pe care Liceul Tehnologic Lechinta le promovează prin Planul European de Dezvoltare elaborat. Astfel între 28.06.2021 și 16.07.2021, 10 elevi de clasa a X a A de liceu, profil ”Tehnician horticultor” și 4 elevi clasă a X-a B învățământ profesional ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic”, iar între 30.08.2021-17.09.2021 14 elevi din care 10 elevi din clasa a XI a A ,învățământul liceeal ”Tehnician horticultor” și 4 elevi clasa a X-a B învățământ profesional ”Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic”.

Stagiile de practică de 3 săptămâni se efectuează la doi agenți economici. Una, Florineve, este o societate comercială activă în domeniul floriculturii, înființată în 1994. Are o fermă cu o suprafață de 12 hectare din care 8400 mp sunt sere încălzite și un număr de aproximativ 80 de angajați. În cadrul societății se cultivă plante decorative ca flori tăiate Alstroemeria, Dianthus, Freezia, Gerbera, Zantedeschia, Rosa, Crysanthemum și plante floricole în ghivece, decorative prin flori și frunze Begonia, Calceolaria, Clivia, Cyclamen, etc.

Firma are o tehnologie modernă de cultivarea florilor în sistem hidroponică (sau cultură plantelor “fără sol”, ceea cepresupune că rădăcinile plantelor să fie scufundate într-o soluție nutritivă pe bază de apă și nutrienți sau plantate într-un mediu inert și poros – vată minerală, argilă, perlit, vermiculite, fibre de cocos, etc. care reține soluția nutritivă, permite oxigenarea rădăcinilor și oferă suport de creștere plantelor. Desfacerea florilor se face pe piață internă cât și internațională prin vânzare directă la clienți sau la piață de gross din regiune. Are experiență în furnizarea de stagii pentru persoane aflate în formare profesională și a fost implicată în proiecte europene cu școli din România și chiar din județul Bistrița-Năsăud.
Elevii din Lechința vor mai face practică și la Cooperativa AgríCola Santo Isidro De Pegoes, o companie modernă și competitivă recunoscută, atât pe piețele interne cât și internaționale pentru cultivarea viței de vie. Vinurile Pegões s-au distins la cele mai importante concursurile internaționale de vinuri obținând numeroase premii. Regiunea Pegões este unică pentru condițiile de climă și de sol. Clima este de tip mediteranean, iar solul, numit „Pliocenico de Pegões”, este un sol nisipos format de-a lungul milioanelor de ani de nisip transportat de râurile Tagus și Sado. Deține o dotare logistică, tehnică și tehnologică, necesară în practică a cunoștințelor teoretice primite de participanți în cadrul procesului de instruire și are specialiști cu studii medii și superioare care să coordoneze și să participe la evaluarea desfășurării practicii elevilor.
”Partenerul din Portugalia care ne-a ajutat să identificăm agenții economici este ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO –Associaçao para a Formaçao Profissional e Desenvolvimento do Montijo (EPM-AFPDM) este o școală profesională privată, autorizată de Ministerul Educației din Portugalia care are că misiune calificarea resursei umane din regiunea Setubal, Portugalia. A fost înființată în anul 1991 prin acordul semnat între Ministerul Educației și Primăria din Montijo. Este patronată de AFPDM, o asociație profesională ce are că membrii companii din industria cărnii, comerț, agricultură, viticultură și Primăria din Montijo. Am colaborat cu EPM-AFPDM încă din anul 2011 când am realizat primul stagiu de practică cu o clasă întreagă în Portugalia la 4 agenți economici, pe atunci fiind prof. ing la un alt liceu agricol din județ”, a declarat prof. ing. Carmen Nogy, responsabil de proiect și promotoarea acestui proiect, care va pleca cu grupul în calitate de monitor pentru o perioadă de 10 zile.
Obiectivele proiectului „Erasmus+ HortiVitiVin, astăzi și mâine” sunt acelea ca 28 de elevi din învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional de la Liceul Tehnologic Lechința să dobândească experiențe și competențe specifice calificărilor pentru care se pregătesc la nivelul criteriilor de performanță din SPP (stagiu de pregătire profesională), în condiții reale de producție, de muncă, într-un context internațional, validate, recunoscute și lizibile în contextul educației, formării și muncii pentru un CV stand -out și creșterea șanselor de angajare și de succes profesional în domeniul de calificare absolvit; să-și îmbunătățească competențele de comunicare în limbi străine, sociale și culturale, abilitățile personale pentru șanse sporite de inserție pe piață muncii naționale și internaționale;
să învețe limba portugheză și să-și îmbunătățească nivelul de comunicare în limba engleză.
La încheierea stagiului de practică în Portugalia elevii vor obține documentul de mobilitate Europass, certificate lingvistice și recomandări care să-i ajute la inserția pe piață muncii.
Stagiile de practică vor constitui în același timp o oportunitate pentru profesorii însoțitori de a-și formă o nouă abordare a actului de predare-învățare-evaluare, prin descoperirea unor noi activități de învățare generatoare de „know-how” și de a-și dezvolta competențe îmbunătățite de mentorat, de organizare a stagiilor de practică, contribuind astfel în mod direct la creșterea calității actului educațional.
”Ne propunem că acest proiect să aibă ca și scop creșterea calității activităților oferite de școală în vederea reducerii abandonului școlar și absenteismului; consolidarea dimensiunii internaționale a activităților de educație și formare pentru a facilita accesul absolvenților la piața internațională a muncii în domeniul agricol și mecanic”, a mai declarat prof. Carmen Nagy.
Echipa de proiect este formată din:
Director-profesor BACIU OANA RALUCA, responsabil cu formarea pedagogică și culturală;
Director adjunct-profesor CAMELIA FLORIAN, responsabil cu diseminarea rezultatelor proiectului;
Profesor inginer NOGY CARMEN, responsabil de proiect și persoană de contact;
Administrator patrimoniu ANDREICA IONELA, responsabil financiar al proiectului.
Primul grup de 14 elevi va plecă spre Portugalia duminică, 27 iunie 2021 pe ruta Cluj Napoca-Lisabona, însoțiți de prof. Barar Tincuța și Andreica Ionela.
Liceul Tehnologic Lechința pregătește specialiști cu calificare de nivel 4 prin învățământul liceal tehnologic. În acest an școlar Liceul Tehnologic Lechinta funcționează cu 4 clase de liceu și 3 clase de școală profesională.

 

Galerie Foto