Separator
BUNA

R O F U I. Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic Lechința

Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic Lechința este elaborat în conformitate cu prevederile :  Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Statutului personalului didactic, Statutul Elevului ,OMEN 4742/2016 Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu nr. 5447/ 31.08.2020 OMEC 5545/2020 pentru aprobarea …

Citeşte mai mult
Separator Separator Separator